İzmir Gazeteciler Cemiyeti, geleneksel olarak düzenlediği Hasan Tahsin ve Şakir Süter Gazetecilik Yarışmaları ile gazetecilik mesleğini yerine getiren meslektaşlarımızın eserlerini onurlandırıyor.

 

YÖNETMELİK

İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ
ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN GAZETECİLİK
YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ ve KAPSAM

1. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması gazetecilerin mesleki gelişmelerini sağlamak, her yıl başarılı çalışmaları özendirip, ödüllendirmek ve bunları gelecek kuşaklara örnek olarak sunabilmek, gurur kaynağımız Şehit Gazeteci Hasan Tahsin adına gazeteciliği teşvik amacıyla İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nce düzenlenmektedir.
2. Bu yarışma iki kategoride toplam 23 dalda yapılacaktır.
3. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması’na, İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri katılabilir.
4. Genç gazetecilerle, Sarı Basın Kartı taşımayan fikir işçilerini özendirip, ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Yarışması’na ise, İzmir’de gazete, radyo, TV, internet haber sitelerinde görevli Sarı Basın Kartı olmayan gazeteciler katılabilir.

5. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması şu ana dallarda düzenlenir:
a). Haber
b). Güncel Yazılar
c). Röportaj / Söyleşi
d). Fotoğraf
e). Spor Haberi
f). Güncel Spor Yazıları
g). Spor Fotoğrafı
h). Sayfa Düzeni
ı). TV Haber
i). TV Program
j). Görüntü
k). Radyo Haber / Program
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Yarışması şu ana dallarda düzenlenir:

a). Haber
b). Güncel Yazılar
c). Röportaj / Söyleşi
d). Fotoğraf
e). Spor Haberi
f). Spor Fotoğrafı
g). Sayfa Düzeni
h). TV Haber
ı). TV Program
i). Görüntü
j). Radyo Haber / Program
KATILIM KOŞULLARI

6. Yarışmaya katılacak eserlerin her yılın ilk ve son günleri arasında yayınlanması gereklidir.
7. Katılımcılar her kategoride en çok iki eserle yarışmaya katılabilir.
8. Uluslararası yarışmalar dışında, başka kuruluşların düzenledikleri yarışmalarda gerek Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik, gerekse Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Yarışması’na başvuru tarihinden önce ödül almış eserler, bu yarışmalara katılamaz. Bu durum Jüri kararının açıklanmasından sonra anlaşılırsa, Jüri’nin aldığı karar iptal edilir ve ödül geri alınır.
9. Yarışmalara gazete, dergi ve internet medyasında yayınlanan eserleriyle katılanların:

Yarışmacıların, yazılı eseri ve eserin yer aldığı sayfanın 1 adet pdf’ini ve jpeg/tif formatlı görselini (Eğer eser 1. sayfadan anonslanmış ise 1. sayfanın da pdf ve jpeg/tif dosyasını) Fotoğraf dalında yarışmaya katılanların, eserlerinin yer aldığı yayının pdf’ini ve jpeg/tif dosyasını, fotoğrafların orijinal görüntüsünü jpeg/tif formatında görselini, Sayfa düzeni dalında yarışmaya katılanların, eserlerini gösteren gazetenin pdf’ini ve jpeg/tif formatlı görselini Yarışmaya katılan gazetecinin sayfada imzası kullanılmamışsa bu sayfa düzenini kendilerine ait olduğunu onaylayan, gazete yönetiminden alınacak bir belgenin pdf dosyasını, İmzasız veya rumuzlu eserlerin yarışmacıya ait olduğunu onaylayan ve eserlerin yayımlandığı gazete ve dergi sorumlusundan alınacak bir belgenin pdf dosyasını, İnternet sitelerinde yayınlanan eserlerin ekran görüntüsünün pdf formatında ve jpeg/tif formatında görüntüsü ile ayrıca haberin linkinin gönderilmesi, eserin yayınlandığı tarih ve eğer imza kullanılmamışsa eserin kime ait olduğunu belirten kurum yetkilisinin kaşeleyip imzaladığı belgenin pdf dosyasının yarışma sekreterliğine mail ile iletilmesi gerekmektedir. 10. Ajans bültenlerinde yer alan eserleriyle yarışmaya katılanların

Gazete, dergi, radyo ve TV’de yayınlanan eserlerin kendilerine ait olduğunu onaylayan, ajans sorumlu müdüründen alınacak bir belgenin pdf dosyasını, Eserin yayınlandığı ajans bülteninin orijinalinin ekran görüntüsünü (pdf ve jpeg/tif formatında), Eserler yazılı basında yayınlanmışsa, gazete veya dergilerin pdf dosyası ve jpeg/tif kopyasını, Ajanslarda görevli olanlar fotoğraf dalında yarışmaya katılıyorlarsa, fotoğrafların orijinal görselini jpeg/tif formatında, ayrıca fotoğrafların yayınlandığı gazete veya dergi sayfasının pdf dosyasını ve jpeg/tif görselini yollamaları gerekmektedir. 11. Yarışmaya radyo ve televizyonlarda yayınlanan eserleriyle katılanların:

Yayınlanan eserlerin usb bellek içinde (mpeg, avi) görüntü veya ses kaydını, Eser imzasız yayınlanmış ise yayın tarihi, adı, süresi ile bu eserlerin yarışmacıya (kolektif bir yapımsa yarışmacılara) ait olduğunu belirten ve kurumun yetkilisinden alınacak onaylı bir belgenin pdf’ini ve jpeg/tif görselini eklemeleri gerekmektedir. 12. Sarı Basın Kartı olmayan kadrolu ya da kadrosuz yarışmacıların çalıştıkları kurumların birinci dereceden yetkili kişisinden alacakları onaylı belge istenecektir. Bu belgenin pdf dosyası ve jpeg/tif formatlı görseli gönderilecektir.

13. İGC Yönetim Kurulu Üyeleri yarışmaya katılamaz.

SEKRETARYA

14. Yarışmanın sekretarya görevini; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yapacaktır. Katılım konusunda şekli hatalar sekretarya tarafından tespit edilip katılımcılara düzeltmeleri konusunda bildirim yapılacaktır. Sekretarya yarışmaya katılan bütün eserleri inceleyerek, bu eserlerin:
a) Bu yönetmelikle saptanan yarışma kurallarına uygun olup olmadıklarını,
b) Meslek ilkeleri ve mesleki etik açısından sakıncalar içerip içermediklerini,
c) Eserlerin yarışma dallarına uygun olup olmadıklarını, saptar.
Sekretarya, bu çalışmalarında, şekli uyumsuzlukların giderilebilmesi amacıyla ilgililer, gerekiyorsa yarışmacılarla görüşerek kategorilerini değiştirebilir.
15. Sekretarya yarışmaya katılan eserleri tasnif göreviyle yükümlüdür.

İHTİSAS JURİLERİ

16. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışmasına katılan eserler oluşturulacak İhtisas Jürileri tarafından değerlendirilecektir. İhtisas Jürileri 4 kategoride oluşturulacaktır.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, gerek gördüğü hallerde tüm ihtisas jürilerinde görev yapmak üzere Ulusal Basın temsilcilerinden ve meslek örgütlerinden gazetecileri jüriye davet edebilir.

A) Haber-Röportaj/Söyleşi ve Güncel Yazılar İhtisas Jürisi: Haber, Röportaj/Söyleşi ve Güncel Yazılar kategorisinde yarışacak eserleri değerlendirmek için toplanacaktır. Bu jürinin üyeleri şöyle oluşur: İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen bir yönetim kurulu üyesi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri arasından seçilecek meslekte 20 yılını doldurmuş duayen bir gazeteci. İzmir’de yayınlanan yerel ve bölgesel günlük siyasi gazetelerin Genel Yayın Yönetmenleri ya da Yazı İşleri Müdürleri Ege ve İzmir ilavesi olan Ulusal Basının bölge ve İzmir eklerinin Temsilcisi, Genel Yayın Yönetmeni ya da Yazı İşleri Müdürleri Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı’nın Bölge Müdürleri İletişim Fakülteleri’nin Dekanları ya da fakülte tarafından görevlendirilecek birer akademisyen

B) TV-Radyo İhtisas Jürisi: TV Haber, TV Program, TV Haber/TV Program Görüntü, Radyo Haber/Radyo Program kategorilerinde yarışacak eserleri değerlendirmek için toplanacaktır. Bu jürinin üyeleri şöyle oluşur: İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen bir yönetim kurulu üyesi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri arasından seçilecek meslekte 20 yılını doldurmuş duayen bir televizyoncu. İletişim Fakülteleri’nin Radyo-Televizyon Bölüm Başkanları ya da fakülte tarafından bildirilecek akademisyenler İzmir’de yayın yapan Radyo Televizyon Kuruluşlarından kurumun görevlendireceği; Yönetmen, Kameraman, Resim Seçici, TV Program Yapımcısı, Radyo Program Yapımcısı, Spiker, Muhabir

C) Fotoğraf ve Sayfa Düzeni İhtisas Jürisi: Fotoğraf ve Sayfa Düzeni kategorilerinde yarışacak eserleri değerlendirmek için toplanacaktır. Bu jürinin üyeleri şöyle oluşur: İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen bir yönetim kurulu üyesi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri arasından seçilecek meslekte 20 yılını doldurmuş duayen bir gazeteci. Foto Muhabirleri Derneği İzmir Temsilcisi İzmir’de yayınlanan yerel ve bölgesel günlük siyasi gazeteler ile Ege ve İzmir ilavesi olan Ulusal Basının bölge ve İzmir eklerinin Görsel Yayın Yönetmenleri Güzel Sanatlar ve Grafik Tasarım konusunda eğitim veren Fakülteler tarafından görevlendirilecek akademisyenler

D) Spor İhtisas Jürisi: Spor Haber ve Spor Fotoğrafı kategorilerinde yarışacak eserleri değerlendirmek için toplanacaktır. Bu jürinin üyeleri şöyle oluşur: İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen bir yönetim kurulu üyesi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri arasından seçilecek meslekte 20 yılını doldurmuş duayen bir spor yazarı. Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şube Başkanı İzmir’de yayınlanan yerel ve bölgesel günlük siyasi gazeteler ile Ege ve İzmir ilavesi olan Ulusal Basının bölge ve İzmir eklerinin Spor Müdürleri Türkiye Foto Muhabirleri Derneği İzmir Temsilcisi Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden bir akademisyen

17. Yarışmaya katılanlar hiçbir şekilde ihtisas jürilerinde yer alamaz.
18. Yönetim Kurulu’nun daveti ile toplanacak İhtisas Jürileri kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer.
19. İhtisas Jürileri, her iki yarışmaya katılan eserleri inceler ve değerlendirir.

DEĞERLENDİRME

20. İhtisas Jürileri eserlere 40’dan aşağı, 100’den yukarı olmamak, 5 ve katları rakamlar yazmak koşuluyla puanlamasını yapar. Her eser için verilmiş en yüksek iki, en düşük iki puan değerlendirme dışı bırakılır. Değerlendirmede eşit puan almış eserler olursa, bunların değerlendirmesi kendi aralarında yeniden puanlama yapılarak sonuçlandırılır. Jüri değerlendirmenin sonucunu bir tutanakla İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı’na iletir. Yarışma sonuçları Yönetim Kurulu’nca açıklanır ve ödüller her yıl Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’i anma günü olan 15 Mayıs’ta düzenlenecek bir törenle verilir.

ÖDÜLLER

21. İhtisas Jürileri’nin değerlendirmeleri sonucunda her iki yarışmada da, ortalama 70’in üzerinde en yüksek puanı alan eserin sahibine ödül verilir.
22. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması’nda, her dalda bir ödül verilir. İhtisas Jürileri değer gördüğü bazı eserlere Jüri Özel Ödülü verilmesi için İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’na gerekçelerini belirterek yazılı teklif sunabilir. Bu konuda son karar İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’na aittir.

Yarışmaya katılacak eserlerin 31 Mart 2024 tarihine kadar e-posta yoluyla [email protected] adresine ulaştırılması gerekmektedir.

BAŞVURULAR

gazetecilik-basvuru-formu

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

tesvik-basvuru-formu

Teşvik başvuru formunu indirmek için tıklayınız.