İzmir Gazeteciler Cemiyeti 1946 yılında Türk Basın Birliği’nin kapatılmasının ardından başlayan arayışların bir sonucu olarak kuruldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gazetecilerinin bu arayışları sonucunda gazeteciler cemiyetleri kurulması konusundaki yasa yürürlüğe girdi. 10 Haziran 1946 tarihinde İstanbul ve Ankara gazeteciler cemiyetlerinin kuruluşunun ardından 28 Temmuz 1946 tarihinde İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, tıpkı İstanbul ve Ankara gazeteciler cemiyetlerinde olduğu gibi, demokrasinin çok seslilik kuralını işletebilmek, halkın doğru, tarafsız, gerçek haber alabilmesini sağlayabilmek üzere mesleki bir dayanışma çatısı olarak hayata geçti. O dönemde basın üzerindeki sansürün dayanılmaz boyutlara varması, süresiz olarak gazetelerin kapatılması yıllar boyunca kazanılmış hakları bir çırpıda silip süpürüyordu.

İstanbul ve Ankara cemiyetlerinin kurulmasının ardından, 2 Temmuz 1946 tarihinde Yeni Asır Gazetesi sahibi ve başyazarı Ali Şevket Bilgin, İzmirli gazetecileri toplantıya çağırdı. Bu ilk toplantıyı 8 Temmuz’da yapılan ikinci toplantı izledi. Bu toplantıda, düşünce ve ifade özgürlüğüyle birlikte, gazetecilerin sosyal güvenceleri ve mesleğin eğitim ve gelişmelerini içine alacak tüzükle ilgili çalışmalar başlatıldı.

Hazırlanan tüzük Ankara’ya; İçişleri Bakanlığı’na gönderildi. Onaylanıp gelen, tüzük 28 Temmuz 1946 tarihli Yeni Asır Gazetesi’nde yayınlandı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti resmen kuruldu. Kurucu üyeler arasında Ali Şevket Bilgin, Abdi Sokullu, Sırrı Sanlı, Asım Kültür ve Nihat Kürşat bulunuyordu. Gerçi 28 Temmuz tarihli gazetede, gazetecilik yapmalarına rağmen aynı zamanda devlet memuru olan kişiler de yer almıştı, ama 2 Ağustos tarihinde bu isimler çıkarılarak beş kişilik kurucu listesiyle tüzük yeniden yayınlandı.

Cemiyet tüzüğünün ilanından birkaç gün sonra, 5 Ağustos 1946 tarihinde İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin ilk genel kurulu, Yeni Asır Gazetesi’nin o günkü yeri olan Gazi Bulvarı No: 116’da, 34 İzmirli gazetecinin katılımıyla yapıldı. İlk genel kurulda Ali Şevket Bilgin başkanlığa seçildi. Bu ilk genel kurulda ayrıca, gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, üyelerin sigortalanması ve her yıl İzmir Fuarı sırasında, bir basın balosu düzenlenmesi konuları görüşüldü.

Başkanlığa seçilen Ali Şevket Bilgin yaptığı konuşmada cemiyetin yalnızca gazete sahiplerinin bir kuruluşu olmadığını, burada patronun da çalışanların da aynı haklara sahip olduğunu kaydetti. Ali Şevket Bilgin başkanlığındaki Yönetim Kurulu ilk toplantısında yaptığı görev bölümünde, Başkan Vekilliğine Süha Sükuti Tükel, Saymanlığa Agah Bartu, Genel Sekreterliğe Abdi Sokullu, Veznedarlığa Sırrı Sanlı ile üyeliklere Burhan Belge ve Asım Kültür’ü getirdi. Seçimle gelen Cemiyet İdare Katibi Hasan Karacaovalı oldu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti 1947 yılında Necati Bey Bulvarı’nda eski adıyla Orozdibak, bugünkü adıyla Kısmet Han’da küçük bir odayı üç yıl boyunca merkez olarak kullanıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ilk yıllarda üye aidatları, Maliye Bakanlığı yardımları, bağışlar dışında Akdeniz gemi turları, Hac seferleri, deve güreşleri, piyangolar, balolar ve bayram gazeteleriyle kazandığı gelir sayesinde etkinliklerini sürdürdü.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti günümüzde 830 üyesiyle Türk basınının saygın kurumlarından birisi olarak etkinliğini sürdürüyor.