İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ
LEMAN-İLHAN ESEN EĞİTİM FONU YÖNETMELİĞİ

1.İzmir Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde Cemiyetin eski başkanlarından İlhan Esen ve eşi Leman Esen adına “Leman-İlhan Esen Eğitim Fonu” kurulmuştur.

2.Leman-İlhan Esen Eğitim Fonu için İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne 25 Milyar Lira bağışta bulunmuşlardır.Cemiyetin 25 Milyar liralık katkısı ile eğitim fonundaki meblağ 50 Milyar liraya ulaşmıştır.

3.Eğitim Fonunun amacı maddi imkanı olmayan Cemiyet üyelerinin üniversitede ve Yüksek Okulda okuyan çocuklarına burs vererek katkı sağlamaktır. Açık öğretimde okuyanlar uygulama kapsamı dışındadır.

4.Eğitim Fonundan yararlanacak öğrencilerin seçimi Cemiyet Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır. Burstan üyenin bir çocuğu yararlanacaktır. Eğitim Fonu Kurulu burs alacak öğrencilerin seçiminde başarılarını ve özel durumlarını göz önünde bulunduracaktır.Eğitim fonundan yararlanacak öğrenciler her yıl değiştirilecektir.Yeni başvuru olmaması halinde burs alan öğrencilere de burs verilmeye devam edilecektir. Burs verilecek öğrencilerin başka bir Kurum ve Kuruluştan burs almamaları gerekir.

5.Başarısız öğrencilerin bursu kesilecektir.

6.Burs her yıl Ekim-Mayıs ayları arasında 8 ay süreyle verilecektir. Burs miktarı ve burs verilecek öğrenci sayısı her öğretim yılı başında belirlenecektir.

7.Leman-İlhan Esen Eğitim Fonu ile ilgili işlemler İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunca yürütülecektir.