İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

* İGC Genel Kuruluna katılma hakkına sahip üyelerin listesi aşağıdadır. 3 Nisan 2024 tarihine kadar aidat borcunu ödemeyen üyelerimiz genel kurulda oy kullanamayacaktır.

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin ‘Olağan Genel Kurul Toplantısı’ yenilenen Tüzüğümüzün 11. Maddesi gereğince birbirini takip eden 2 (iki) gün ve aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Birinci toplantı 21-22 Mart 2024 tarihlerinde, saat: 10.00’da salt çoğunlukla,

Alsancak Havagazı Fabrikası Yerleşkesi’nde bulunan dernek merkezinde,

Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde; salt çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle

İkinci Toplantının 4-5 Nisan 2024 tarihlerinde, aynı saatte ve Havagazı Fabrikası Yerleşkesi içinde yer alan Ana Bina’da (Sanat Kafe) yapılmasına,

 • Yapılacak genel kurul toplantısının tarih, yer, saat ve gündem bilgileri Tüzüğümüzün 13. Maddesi gereğince üyelere en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi iki yerel gazetede ilan edilmek suretiyle ve Cemiyet’in kendi internet sitesinde duyurulmasına ayrıca üyelere elektronik posta yoluyla bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 • Bu duyuru tebligat niteliğindedir.

Cemiyet üyesi meslektaşlarımızın Tüzüğümüzün 13. Maddesi a bendi uyarınca üyelerin, Genel Kurul’a katılma hakkını kazanabilmeleri için Genel Kurul’dan önce üye aidatını ödemesi şarttır. Bu nedenle; meslektaşlarımızın Genel Kurul Toplantısı’nda oy kullanmaları için 2023 yılı dahil birikmiş aidat borcunu en geç 03 Nisan 2024 tarihine kadar ödemesi önemle rica olunur.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti

Yönetim Kurulu

Birinci Toplantının Birinci Günü 21 Mart 2024 Saat:  10.00

(Yapılamadığında İkinci Toplantı: 04 Nisan 2024 Saat:10.00)

Birinci Toplantının İkinci Günü 22 Mart 2024 Saat: 10.00

(Yapılamadığında İkinci Toplantı: 05 Nisan 2024 saat:10.00)

 

GÜNDEM:

 1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Başkanlık Divanının Seçimi,
 2. Cemiyet Başkanı’nın Konuşması,
 3. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet ve Hesap Raporları ile Denetleme Raporu’nun Okunması ve Görüşülmesi
 4. Kurulların İbrası,
 5. 2024 – 2025 – 2026 Bütçe Tasarılarının Görüşülmesi ve Kabulü,
 6. Dernek Üye Giriş ve Aylık Aidatların Belirlenmesi,
 7. İzmir Gazeteciler Cemiyeti adına Yönetim Kurulu’na 28.12.2022 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısında verilen yetkilerin aynen devamına ve noterden imza sirküleri çıkartılmasına ve bu imza sirküleri ile sahip olduğu yetkileri icra için başka şahıslara da tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere yetki verilmesi,
 8. Dilek ve Temenniler
 9. Oy Ayrım Kurulu’nun Seçimi

10.   Dernek Organlarının Seçimi

-Yönetim Kurulu (11 Asıl ve 11 Yedek Üye)

-Denetleme Kurulu (3 Asıl ve 3 Yedek Üye)

– Meslek İlkeleri İzleme ve Disiplin Kurulu (7 Asıl ve 7 Yedek Üye)

Not: Meslek İlkeleri İzleme ve Disiplin Kurulu için Yönetim Kurulu tarafından seçilecek 2 üye ile 9 kişiye tamamlanacaktır.

– Seçici Kurul (9 Asıl, 9 Yedek Üye)

Not: Seçici Kurul, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek 2 üye ile 11 kişiye    tamamlanacaktır.

-Türkiye Gazeteciler Federasyonu Delegelerinin Seçimi (4 Asıl, 4 Yedek Üye)

 

11.  Kapanış

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*