ÖZEL EKLER

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, ‘Güçlü Gazeteci Özgür Medya Projesi’  kapsamında toplumsal konuları işleyen özel ilaveler hazırlamaktadır. 9 Eylül günlük gazetesi ile dağıtılmak üzere 7 özel sayıdan Eylül 2021 tarihine kadar 5 özel sayı hazırlanmıştır. 

Bunlar:

Şiddet

Göç ve Mülteci

Gençlik ve İşsizlik 

İnsan Hakları

Pandemide Yeni Hayat

Aralık ayında yayınlanacak özel sayının ise Sivil Toplum Kuruluşları olmasına karar verilmiştir. 

Her bir özel konu için temalar ve metodoloji, AB Delegasyonu ile istişare halinde düzenli proje yönetimi toplantılarında kararlaştırılmaktadır.

Yayınlanan özel ilavelerde 10 serbest çalışan ve işsiz gazeteci telif desteği programından faydalanmaktadır.