DUYURU – İGC GENEL KURUL HK.

0
123

Sayın Üyemiz;

10 Haziran 2021 tarihinde yapılacağını ilan ettiğimiz Genel Kurulumuz 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ve 1 Haziran 2021 tarihli Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda ertelenmiştir.

Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi 6. madde 1. fıkrasında “15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m², kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması kaydıyla izin verilecektir.” hükmü gereğince, Genel Kurulumuzun 23 Haziran 2021 Çarşamba günü, saat 10.00’da Tarihi Havagazı Fabrikası’nda çoğunluk aranmaksızın aşağıda yazılı aynı gündemle toplanması kararlaştırılmıştır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

  1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Başkanlık Divanının Seçimi
  2. Cemiyet Başkanının Konuşması
  3. Yönetim Kurulunun Faaliyet ve Hesap Raporları ile Denetleme Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
  4. Kurulların İbrası
  5. 2021 – 2022 – 2023 Bütçe Tasarılarının Görüşülmesi ve Kabulü
  6. Üye Aidatlarının Güncellenmesi
  7. Dilek ve Temenniler
  8. Oy Ayrım Kurulunun Seçimi
  9. Dernek Kurullarının (Yönetim, Denetleme, Disiplin, Seçici) ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Delegelerinin Seçimi
  10. Kapanış

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here