Manisa Özel ilavesi ile yerel basına destek sağlanıyor

Manisa Özel ilavesi ile yerel basına destek sağlanıyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Basın Özgürlüğü İçin Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma” projesi kapsamında Manisa özel eki yayınlandı. Dokuz Eylül Gazetesi ile birlikte bugün bayiilerde bulunan özel ilave ile Manisa‘da yaşayan serbest veya işsiz gazeteciler, telif desteğinden faydalandılar.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Türkiye Gazeteciler Sendikası ile ortaklaşa yürüttüğü, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Basın Özgürlüğü İçin Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma” projesi özel il ilavelerinin sonuncusu Manisa bugün yayınlandı. Özel il ilaveleriyle yerel basın mensuplarına telif destek sağlayan proje, Muğla ve Aydın’dan sonra Manisa’ya da katkı sağladı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Manisa özel ilavesinin haberlerini özellikle bölgede yaşayan işsiz ve serbest çalışan gazetecilerden oluşturdu. Program, iş arama sürecinde olan ve/veya serbest çalışan gazetecilerin çalışmalarını maddi destekle sürdürmelerini teşvik etmeyi ve özgürce haber yapabilmelerine amaçlıyor.

Üretmekten vazgeçmeyen şehir

“Üretmekten vazgeçmeyen şehir: Manisa” kapağıyla yayınlanan ilavede, ilin endüstriyel ve tarım ürünlerinde Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekiliyor. Avrupa Birliği(AB) desteklerinden en fazla faydalanan illerden olan Manisa’da, sivil toplum kuruluşlarının AB projelerine değiniliyor. İlavede, şehzadeler şehri olarak da tarihten bugüne gelen kültürel ve tarihi zenginlikleriyle de dikkat çeken Manisa’da, inanç turizmi hedeflendiği anlatılıyor. Manisa özel ekinde, Soma’da acıların dinmediğini hatırlatılırken, Roman vatandaşların insanca yaşama hakkı çağrıları da dillendiriliyor.

Telif Desteği devam ediyor

Avrupa Birliği Özgür Gazeteci Güçlü Demokrasi Projesi kapsamında uygulanan “Telif Destek Programı”na gazetecilik mesleğini icra etmiş ve başvuru döneminde bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayanlar ile serbest çalışan gazeteciler de programdan faydalanabiliyor. Proje kapsamında haberleri yayınlanmaya değer bulunan eserlere brüt 100 euro telif ödenmeye devam ediyor.

 

Başvuruların, http://igc.org.tr/igc/telif-destek-programi-rehberi/ adresinde de yer alan başvuru formlarının doldurularak yapılması gerekiyor.