Duyurular

İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ TÜZÜK GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tüzük değişikliği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 03/10/2023 tarihinde (Salı) saat: 14.00’te Tarihi Havagazı Fabrikası   İGC Uluslararası Basın Merkezi Konferans Salonunda aşağıdaki gündemle toplanmış ve çoğunluk sağlanamamıştır. Yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile 11/10/2023 tarihinde (Çarşamba)  saat 14.00’te aynı yerde yapılacaktır.  Gereğini […]