Üye aidat ödemeleri hakkında

Sayın Üyelerimiz,

Dernekler Yasası ve tüzüğümüzün 8. maddesi, üye aidatlarının düzenli ödenmesini hükmetmektedir.
Ayrıca kuruma da bağlılığı temsil eden aidatların zamanında ödenmesi konusunda üyelerimizin hassasiyet gösterdiklerini çok iyi biliyoruz. Ancak sayıları az da olsa bazı üyelerimizin ihmalkar davrandıkları gözlenmiş ve kendilerine yine tüzük hükümleri çerçevesinde yasal uyarı yapılmıştır.

Bu uyarıya rağmen ödeme yapmayanlar üyelikten çıkarılacaktır.

Adres değişikliği nedeniyle uyarı gönderilerinin ulaşamadığı üyelerimizin cemiyet sekreteryası ile temas kurarak bilgi almalarını ve bu aidat borçlarını en geç bir ay içinde ödenmelerini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu