TELİF DESTEK PROGRAMI REHBERİ

Telif Destek Başvuru Formunu buradan indirebilirsiniz.

Bu Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This Project is funded by the European Union

TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI (TGS) – İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ (İGC)
“GÜÇLÜ GAZETECİ ÖZGÜR MEDYA TELİF DESTEK PROGRAMI” BAŞVURU REHBERİ

İÇİNDEKİLER :

1. Proje Hakkında Bilgi
2. Telif Destek Programı
3. Uygun Başvuru Sahipleri
4. Destek Konuları
5. Destek Miktarı
6. Başvuru ve Değerlendirme Süreci
7. İletişim Bilgileri

1. PROGRAM HAKKINDA BİLGİ 

Güçlü Gazeteci Özgür Medya Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) işbirliğiyle yürütülmektedir. 

Programın genel hedefi; “Türkiye’de basın özgürlüğü ve bilgi edinme hakkı için elverişli ortamın geliştirilmesi”, özel hedefi; “Daha güçlü örgütlenme, güçlü gazeteciler ve medya özgürlüğü için güçlü dayanışma”dır. 

Proje ile gazetecilerin mesleki becerilerini geliştirmelerine, hakları konusunda farkındalık yaratmaya ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirmeye yönelik bir dizi faaliyet uygulanarak, “medya özgürlüğünün” geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

2. TELİF DESTEK PROGRAMI NEDİR?

“Telif Destek Programı” işsiz ve serbest çalışan gazetecilerin, gazetecilik çalışmalarını maddi destekle teşvik etmeyi ve medya çoğulculuğuna katkıda bulunmayı hedef alır. 

Telif Destek Programı çerçevesinde destek kapsamına; haber, araştırma, röportaj ve benzeri ürünler de dahil olmak üzere işsiz ve serbest çalışan gazetecilerin entelektüel eserleri girmektedir. Yayın Komitesi tarafından belirlenen kriterlere göre yayınlanması uygun bulunan eserler için brüt 100 Avro telif ücreti ödenecektir. 

İşsiz ve serbest çalışan gazetecilerden gelen eserler İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) yayın organı olan 9 Eylül Gazetesi’nde ve/veya internet sitesinde yayınlanacaktır.

Üretilen içeriklerden doğacak hukuki ve maddi sorumluluk eser sahibine aittir. 

Eserin yayın hakkı, telif haklarına uygun olarak İGC ve Dokuz Eylül Gazetesi’ne ait olacaktır.

3. UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Özgür Gazeteci Güçlü Demokrasi Projesi kapsamında uygulanan “Telif Destek Programı” işsiz ve bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan, serbest çalışan ve genç gazetecilere destek olmayı hedeflemektedir. 

 • Fiili ehliyetine sahip
 • Daha önce gazetecilik mesleğini icra etmiş ve başvuru döneminde bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayanlar ile genç gazeteciler öncelikli olmak üzere serbest çalışan gazeteciler de programdan faydalanabilecektir. 

4. DESTEK KONULARI

İnsan hakları ve hak ihlalleri, gazeteci hakları, özgür basın, dezavantajlı gruplar, cinsiyet eşitliği, hayvan hakları, temiz çevre, yenilenebilir enerji, ekonomik ve yerel kalkınma araştırmaları ile yeni medya, dijital medya/yayıncılık ve medya temalı yazılı, görsel işitsel ve video içerikleri. 

5. DESTEK MİKTARI

Telif Destek Programı, uygun kişiler tarafından tek bir ürünün (haber, röportaj, araştırma ve benzeri) yayınlanması üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle, eserleri Yayın Kurulu tarafından seçilen ve 9 Eylül Gazetesi ve/veya internet sitesinde yayınlanan gazetecilere, telif ödeme belgelerini kullanarak gönderimleri için brüt 100 Euro ödeme yapılacaktır.

Ödemeler, İGC Basın Akademisi AB Fonu’ndan yapılacaktır. 

Proje süresince her gazeteci en fazla 8 kez destek alabilir.

Her yıl maksimum 100 içerik olmak üzere, toplam 390 içerik desteklenecektir.

6. BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME

Başvuru Süreci : 

Başvurular 03.09.2019 tarihinden başlayarak 01.06.2022 tarihine dek sürecektir. 

Başvurularigcabtelif@gmail.comadresine iletilecektir.

Eseri Yayın Kurulu’nun yayınlanmaya uygun bulduğu eserlerin başvuru sahipleri ile sözleşme yapılarak, yayın tarihinden sonra belirtilen Telif Desteği banka hesabına aktarılacaktır. 

 • Başvuru Yapılması 
 • Yayın Kurulunun Değerlendirmesi
 • Faydalanıcı ile İGC Sözleşme İmzalanması 
 • İçeriğin Yayınlanması
 • Ödemenin Yapılması 

Değerlendirme Süreci:

Başvurular İGC Bünyesinde oluşturulacak Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Destek verilecek yayınları seçme ve finansal destek sağlama kriterleri, 9 Eylül Gazetesi için bağımsız ve kaliteli editoryal işleme dayanmaktadır. 

Yayın Kurulu, gazetenin editoryal çizgisine, makaleyi üretmek için kullanılan mesleki standartlara, belirlenen konu başlıklarına uygunluğuna göre haber seçimi yapar.

Yayın Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, eser üzerinde düzeltme yapabilir. 

Yayınlanacak haber oy çokluğuyla belirlenir ve 9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni’ne iletilir. 

Genel Yayın Yönetmeni haber üzerinde anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde revizyon yapabilir veya gerekli durumda revizyon için Yayın Kurulu’na iade edebilir.


EK 1: Başvuru Formu

İsim
Soyad
Cinsiyet
E-posta adresi
Başvuru tarihi
Kısa biyografi 
Sunuş yazısı
Haber / Röportaj / Araştırma / Görüntülü haber (Görüntülü haber içerikleri en fazla 3.5 dakika ile sınırlıdır)

EK 2 : Başvuru Değerlendirme Kriterleri :

 • İçerik hem genel olarak hem de Dokuz Eylül Gazetesi’nin arşivine bakılınca özgün ve katma değerli mi?
 • Önerilen içerik “evergreen” türünden değilse, yeterince güncel mi?
 • Yazar, hazırladığı esere ilişkin sunuşta belirttiği hedef ve amaçlarını içeriğe tam olarak yansıtmış mı?
 • İçerik, gazetecilik ilke ve standartlarına uygun mu?
 • İçerikte intihal veya telif hakkı ihlali var mı?
 • Yazar, revizyon için geri çevrilen içeriği en geç 15 gün içerisinde yeniden düzenleyerek gönderdi mi?
 • İçeriğin özgünlüğü faydalanıcı tarafından taahhüt edildi mi?

YAYIN KURULU

LEVENT BİMEN
GÖNÜL SOYOĞUL
MEHLİKA GÖKMEN
YILMAZ COŞKUN

Telif Destek Başvuru Formunu buradan indirebilirsiniz.

Bu sayfanın içeriğinden TGS ve İGC sorumlu olup, Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
This contents are the sole responsibility of TGS and IGC and do not necessarily reflect the views of the European Union.