14.1 C
İzmir
23 Eylül 2019

IPA/2018/403-088 ‘Organised Journalists and Strong Solidarity for Press Freedom Project’
‘Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi’

Bu Proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.
This Project is Funded by the European Union

‘This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of TGS and IGC and do not necessarily reflect the views of the European Union’

Bu websitesi Avrupa Birliği tarafından sağlanan finansal destek ile hazırlanmış ve yayınlanmaktadır. İçeriğinden tümüyle TGS ve İGC sorumlu olup, Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.