İGC Genel Kurul Çağrısı

Sayın üyemiz;

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) olağan Genel Kurulu 13 Mart 2018 Salı günü saat 10.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Genel Kurul’da çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 Mart 2018 Salı günü çoğunluk aranmaksızın aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle toplanması kararlaştırılmıştır.
Cemiyet üyeleri oylarını saat 17.30’e kadar kullanabileceklerdir.
Genel kurullarımızda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamamaktadır.
Bu yüzden üyelerimizi 27 Mart 2018 Salı günü saat 10.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak Genel Kurulumuza bekliyoruz.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1- Açılış (Saygı duruşu, İstiklal Marşı) ve Başkanlık Divanı seçimi
2- Cemiyet Başkanı’nın konuşması
3- Yönetim Kurulu’nun faaliyet ve hesap raporları ile Denetleme Kurulu’nun raporunun okunması ve görüşülmesi
4- Kurulların ibrası
5- 2018 – 2019 – 2020 bütçe tasarılarının görüşülmesi ve kabulü
6- Üye aidatlarının güncellenmesi
7- Dilek ve temenniler
8- Oy Ayrım Kurulu’nun seçimi
9- Dernek kurullarının (Yönetim, Denetim, Disiplin, Seçici) ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu Delegelerinin seçimi
10- Kapanış