17.5 C
İzmir
26 Ocak 2021

Bu Proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.
This Project is Funded by the European Union

‘Organised Journalists and Strong Solidarity for Press Freedom Project’
‘Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi’

‘This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of TGS and IGC and do not necessarily reflect the views of the European Union’
Bu websitesi Avrupa Birliği tarafından sağlanan finansal destek ile hazırlanmış ve yayınlanmaktadır. İçeriğinden tümüyle TGS ve İGC sorumlu olup, Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.