İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne üye olmak için istenen belgeler

* Altı adet belgelik fotoğraf
* İkametgah belgesi (muhtarlıktan alıncak)
* Sarı basın kartı fotokopisi
* Gazetecilik mesleğinde iki yıl aralıksız ve kadrolu olarak görev yaptığına dair resmi evrak (Çalıştığı kurumdan)
* Üyelik talep formu (İki adet doldurulacak)
* Üyelik beyan formu (İki adet doldurulacak)

* Özgeçmiş

(Cemiyet üyesi olan ve yönetim kurulu üyesi olmayan iki kişinin imzası)

ÜYELİK İÇİN BAŞVURU
Madde 6– İzmir Gazeteciler Cemiyeti Tüzüğü’nün 4’üncü ve 5’inci maddelerindeki nitelikleri taşıyanlar, ikametgahları İzmir’de olmak kaydıyla, derneğe asil üye olmak için başvurabilirler.
Başvuru dilekçesinde iki dernek üyesinin “olumlu ve imzalı” görüşünün bulunması şarttır. Yönetim, denetim, disiplin ve seçici kurul üyeleri aday öneremezler. Başvuru dilekçesinde beş adet renkli vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi, sarı basın kartının fotokopisi, gazetecilik mesleğinde iki yıl aralıksız ve kadrolu olarak görev yaptığına dair resmi evrak ve tüzüğün 5’inci maddesinin gerekli gördüğü diğer belgeler eklenir.
Başvuru dilekçesi, istenen diğer tüm belgeler tamamlanmış ise gelen evrak defterine kaydedilir ve başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir.
Başvuru sahibinin dilekçesinin kabul tarihinden itibaren yedi gün içinde fotoğraflı beyannamesi dernek binasındaki ilan tahtasında askıya çıkarılır.
Üye adayı bu beyanname için gerekli tüm bilgileri vermek zorundadır. Fotoğraflı üye adaylık beyannamesi yedi gün askıda kalır ve bu süre zarfında dernek üyeleri, üye adayları hakkında itirazda bulunabilirler.
İtirazlar, yazılı olarak yapılmak zorundadır ve gizli tutulur. İmzasız olan itirazlar işleme konmaz. Süre dolunca başvurular yönetim kurulunca seçici kurula gönderilir.
Seçici kurulun asil üye adayı için verdiği üyeliğe kabul veya reddi yönündeki tavsiye kararı yönetim kurulunca değerlendirilir.
Yönetim Kurulu aday üyenin asil üyelik için yaptığı başvuruyu gerekçe göstermeksizin olumlu veya olumsuz karara bağlar. Sonuç 30 gün içinde başvuru sahibine gerekçe göstermeksizin yazılı olarak bildirilir.

SOSYAL MEDYA

2,149BeğenenlerBeğen
1,944TakipçilerTakip Et
0AbonelerAbone