Bu Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This Project is funded by the European Union

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

  • İçerik, projenin odaklandığı alanlara uygun mu, yoksa konu dışı mı?
  • Yazar, önerdiği içerik konusunda yetkin mi?
  • İçerik hem genel olarak hem de Dokuz Eylül Gazetesi’nin arşivine bakılınca özgün ve katma değerli mi?
  • Önerilen içerik “evergreen” türünden değilse, yeterince güncel mi?
  • Yazar, hazırladığı esere ilişkin sunuşta belirttiği hedef ve amaçlarını içeriğe tam olarak yansıtmış mı?
  • İçerik, gazetecilik ilke ve standartlarına uygun mu?
  • İçerikte intihal veya telif hakkı ihlali var mı?
  • Yazar, revizyon için geri çevrilen içeriği en geç 15 gün içerisinde yeniden düzenleyerek gönderdi mi?
  • İçeriğin özgünlüğü faydalanıcı tarafından taahhüt edildi mi?
‘Organised Journalists and Strong Solidarity for Press Freedom Project’
‘Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi’

[su_row][su_column size=”1/3″ center=”no” class=””][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””][/su_column][/su_row]

Bu sayfanın içeriğinden TGS ve İGC sorumlu olup, Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

This contents are the sole responsibility of TGS and IGC and do not necessarily reflect the views of the European Union.